Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiana w składzie Zarządu Spółki

01-09-2021  

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 roku do składu Zarządu ORLEN Laboratorium S.A. został powołany Pan Andrzej Aleksandrowicz, który obejmie funkcję Członka Zarządu Spółki.

Od 1 września 2021 roku Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

Marek Witkowski – Prezes Zarządu, 

Piotr Szpakowicz – Członek Zarządu,

Andrzej Aleksandrowicz – Członek Zarządu.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN