Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ORLEN Laboratorium

08-04-2019  Wydarzenia

W związku z zarejestrowaniem przez Państwową Inspekcję Pracy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ORLEN Laboratorium i wejściem w życie postanowień Układu z dniem 1 kwietnia 2019 r., w siedzibie spółki odbyło się spotkanie z zakładowymi organizacjami związkowymi będącymi sygnatariuszami ZUZP, podczas którego Zarząd ORLEN Laboratorium wręczył zarejestrowane egzemplarze Układu.
Wdrożenie w ORLEN Laboratorium S.A. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pozwala na ujednolicenie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, przywraca motywacyjny charakter premiowania oraz pozytywnie wpływa na  poprawę zaangażowania i satysfakcję pracowników. Z uwagi na fakt, że w Spółce funkcjonowało do tej pory  6 odmiennych systemów wynagradzania, wdrożenie ZUZP zapewni jednolite standardy, poprawę jakości pracy i przyczyni się do minimalizacji ryzyk wynikających  z aktualnego kształtowania się rynku pracy.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN