Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy ORLEN Laboratorium S.A., a ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

26-08-2021  

Zarząd ORLEN Laboratorium S.A. podpisał List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Spółką, a ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w celu realizacji projektu konsolidacji aktywów laboratoryjnych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Dynamiczny rozwój Grupy ORLEN oraz działania integracyjne z Grupą ENERGA to jeden z elementów budowy silnego przedsiębiorstwa multienergetycznego. Jestem przekonany, że współpraca ORLEN Laboratorium z ENERGA Elektrownie Ostrołęka to kolejny krok w rozwoju nie tylko naszej Spółki, ale i całej Grupy Kapitałowej ORLEN. ORLEN Laboratorium daje gwarancję najwyższej jakości i efektywności świadczonych usług oraz wysoki standard obsługi procesów laboratoryjnych  – mówi Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium Marek Witkowski.

Mamy nadzieję, że zainicjowany projekt przyczyni się do osiągnięcia  jak najlepszego efektu synergii wewnątrz Grupy Kapitałowej, a  każdej ze Stron przyniesie indywidulane korzyści. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA widzi  możliwości rozwoju wynikające z planowanego  poszerzenia  zakresu działalności w obszarze laboratoryjnym, co jak zakładamy będzie  szansą na zdobycie przez pracowników Spółki nowych kompetencji i zapewni im perspektywy stabilnego zatrudnienia podkreśla Wiceprezes Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Paweł Ciećko.

Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego współpraca ma na celu podjęcie rozmów, w ramach powołanych Zespołów roboczych, w dążeniu do wypracowania koncepcji konsolidacji aktywów laboratoryjnych, współuczestnictwo w przygotowaniu materiałów korporacyjnych, wzajemną wymianę informacji w przedmiotowym zakresie oraz ustalenie pozostałych warunków formalnych realizacji Projektu, w tym podpisanie stosownych umów i uzyskanie zgód korporacyjnych.

W wyniku realizacji Projektu, Laboratorium w Ostrołęce uzyska status/pozycje kluczowego w GK ORLEN realizatora usług analitycznych
i logistycznych w zakresie poboru i transportu prób w północno-wschodnim regionie Polski.

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerem społecznym obu Stron oraz z poszanowaniem praw i interesów Pracowników.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN