Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pierwsi w Polsce analizujemy wodór jakości automotive

24-06-2022  

Realizowana przez Grupę ORLEN pierwsza inwestycja dotycząca uruchomienia polskiego hub’u wodorowego (napędzającego przede wszystkim pojazdy transportu publicznego) postawiła przed ORLEN Laboratorium nowe wyzwania.

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini wdrożyła obsługę analityczna produkowanego wodoru. To  pierwsze w kraju laboratorium, które wykonuje analizy wodoru jakości automotive zgodnie z normami: ISO 14687 i PN-EN 17124 oraz ISO 21087.

Norma

Tytuł

Komponent

Jednostka

NPL Report AS 64 (CRDS)

Oznaczanie zawartości wody techniką CRDS (cavity-ring-down spectroscopy)

Zawartość wody

(µmol/mol)

ASTM D 7892-15

Oznaczanie formaldehydu, i halogenków metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS)

Zawartość formaldehydu; zawartość halogenków

(µmol/mol)

NPL Report AS 64  (TCD-FID)

Oznaczanie  zawartości helu, dwutlenku węgla, metanu i węglowodorów metodą chromatografii gazowej z detektorem GC-TCD i FID

Zawartości helu, zawartość dwutlenku węgla, zawartość metanu, zawartość węglowodorów

µmol/mol)

JIS K0127:2013

Oznaczanie kwasu mrówkowego, amoniaku w wodorze metodą chromatografii jonowej

Zawartość kwasu mrówkowego, zawartość amoniaku

µmol/mol)

ASTM D 7651-17

Oznaczanie zawartości cząstek stałych metodą grawimetryczną

Zawartość cząstek stałych

mg/kg

ASTM D 7652-11

Oznaczanie zawartości  siarki całkowitej metodą chromatografii gazowej z detektorem chemiluminescencyjnym (SCD)

Zawartość siarki

(µmol/mol)

NPL Report AS 64 (PDHID)

Oznaczanie argonu, azotu, tlenu, tlenku węgla w wodorze metodą chromatografii gazowej z detektorem wyładowań helowych PDHID

Zawartość argonu; zawartość azotu; zawartość tlenu; zawartość tlenku węgla

(µmol/mol)

 

Badania wodoru jakości automotive wpisują się w realizację strategii Grupy ORLEN 2030+.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN