Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową przyznana

11-10-2021  

Już po raz siódmy w ORLEN Laboratorium przyznano nagrodę za najlepszą pracę dyplomową, realizowaną we współpracy z Politechniką Warszawską.

Laureat najlepszej pracy dyplomowej realizowanej w spółce otrzymał nagrodę pieniężną wraz z pamiątkową statuetką. Główną wygraną wręczył Piotr Szpakowicz Członek Zarządu spółki podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2021/ 2022, które odbyło się 4 października 2021 roku
w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Tegoroczną nagrodę otrzymała absolwentka studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Pani Martyna Matlęga, za pracę inżynierską napisaną pod kierownictwem dr inż. Pawła Grabowskiego pt. „Oznaczanie zawartości wody w próbkach ropy naftowej z wykorzystaniem technik miareczkowania kulometrycznego oraz miareczkowania potencjometrycznego”. Nagroda przyznawana jest co roku przez Komisję Konkursową złożoną
z przedstawicieli Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej. 

IMG_2260.JPG
 
 
 

Marki Grupy ORLEN