Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Lokalizacje
Olsztyn
Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie
11 – 041 Gutkowo 54
tel. 24 256 63 81

 

Włocławek
Laboratorium Nawozów – tel. 24 256 63 64
Laboratorium Tworzyw – tel. 24 256 63 75
Pracownia PTA – tel. 24 256 81 53
ul. Toruńska 222
87 – 800 Włocławek

Dział Analiz Laboratoryjnych

ul. Toruńska 248
87- 805 Włocławek
tel. +48 54 237 23 46

 

Płock
Siedziba OL – tel. 24 256 81 14
Pracownia Paliw i Aromatów – tel. 24 256 63 19
Pracownia Przerobu Ropy – tel. 24 256 63 31
Pracownia Chromatografii – tel. 24 256 63 59
Pracownia Ścieków i Produktów Petrochemicznych - tel. 24 256 63 27
Pracownia Wód Energetycznych – tel. 256 63 08
Pracownia Badań Środowiskowych – tel. 24 256 63 46
ul. Chemików 7
09 – 411 Płock

Warszawa
Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie
ul. Estrady 8
05 – 080 Izabelin
tel. 24 256 63 77

Ostrów Wielkopolski
Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Węglowa 1
63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Lublin
Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Lublinie
ul. Zemborzycka 116B
20 – 445 Lublin

Wrocław
Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu
ul. Swojczycka 44
51 – 501 Wrocław

Trzebinia
Pracownia Paliw w Trzebini
ul. Fabryczna 22
32 – 540 Trzebinia

Jedlicze
Pracownia Olejów w Jedliczu
ul. Trzecieskiego 14
38 – 460 Jedlicze​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN