Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wymagania dla Podwykonawców i Dostawców
Wymagamy od dostawców i podwykonawców spełnienia kryteriów odpowiedzialności:
  • posiadania aktualnego badania lekarskiego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje do właściwego wykonania usługi
  • posiadania aktualnego szkolenia bhp oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
    ubezpieczenia pracowników na czas wykonywania usługi
  • posiadania odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej
  • posiadania w pełni sprawnego sprzętu, posiadającego aktualne przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC
  • zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013, poz. 21)

 

Przed przystąpieniem do prac każdy Kontraktor zobowiązany jest podpisać

Klauzulę bezpieczeństwa pracy

oraz zapoznać się z

Instrukcją GS/01/08 „Bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie laboratorium”​

 
 

Marki Grupy ORLEN