Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wymagania dla Podwykonawców i Dostawców

Wymagamy od dostawców i podwykonawców spełnienia kryteriów odpowiedzialności:

·        posiadania aktualnego badania lekarskiego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje do właściwego wykonania usługi

·        posiadania aktualnego szkolenia bhp oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

·        ubezpieczenia pracowników na czas wykonywania usługi

·        posiadania odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej

·        posiadania w pełni sprawnego sprzętu, posiadającego aktualne przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC

·        zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012,Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.


 

Przed przystąpieniem do prac każdy Kontraktor zobowiązany jest podpisać stosowne Oświadczenie oraz zapoznać się 
z
Instrukcją 1/OZ/ Dział BHP „Ogólne zasady postępowania dla osób przebywających na terenie ORLEN Laboratorium” .


 

 
 

Marki Grupy ORLEN