Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikaty
Wysokiej jakości i wiarygodności usług świadczonych przez ORLEN Laboratorium S.A. służy wdrożony i stale doskonalony Zintegrowany System Zarządzania: Jakością, Środowiskowego, BHP i Bezpieczeństwa Informacji. Obejmuje on wszystkie obszary działalności mające wpływ na jakość świadczonych przez spółkę usług.
 
   Zintegrowany System Zarządzania ORLEN Laboratorium S.A. 

 ·   System Zarządzania Jakością wg ​PN - EN ISO/IEC 17025:2018-02
    Zakres Akredytacji wyd. 42 (str. 30 - wersja B).pdfZakres Akredytacji wyd. 42 (str. 30 - wersja B).pdf aktualizacja z dnia 29.12.2021 r.
 
  ·   System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015

  ·   System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018
     Certyfikat.pdf​Certyfikat.pdf

 ·   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

 
 
 
 
​​​​​​​​​​
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN