Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Laboratoria Akredytowane
Wśród naszych laboratoriów, akredytację posiadają następujące jednostki:
 
 • Pracownia Ścieków i Produktów Petrochemicznych w Płocku
 • Zespół Wód Energetycznych w Płocku
 • Pracownia Paliw i Aromatów w Płocku
 • Pracownia Przerobu Ropy w Płocku
 • Pracownia Badań Środowiska Pracy w Płocku
 • Pracownia Chromatografii w Płocku  
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Lublinie
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie
 • Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini
 • Pracownia PTA we Włocławku
 • Zespół Logistyki w Płocku
 • Pracownia Nawozów i Gleb we Włocławku
 • Dział Analiz Laboratoryjnych we Włocławku

Dokumentem potwierdzającym prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania oraz kompetencje techniczne naszych laboratoriów badawczych w zakresie wykonywanych badań oraz Systemu Zarządzania jest uzyskany certyfikat akredytacji AB 484 Certyfikat i Zakres Akredytacji 17025.pdfCertyfikat i Zakres Akredytacji 17025.pdf wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 30 stycznia 2020 r. Spółce akredytacji udzielono dnia 9 kwietnia 2004 roku.
Posiadany przez nas certyfikat akredytacji nr AB 484 wraz ze szczegółowym zakresem akredytacji  ​​​oraz na stronach www.pca.gov.pl. Mając na uwadze potrzeby rynku oraz naszych Klientów stale rozszerzamy zakres akredytacji o nowe metody badawcze jak również nowe laboratoria.
Spółka ORLEN Laboratorium przynależy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Dnia 14 lipca 2006r został przydzielony dla ORLEN Laboratorium S.A. przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie – KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ- NCAGE. Tym samym dane Spółki zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, a przydzielony kod 1200H jest wyróżnikiem Spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO.
​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN