Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Laboratoria Akredytowane
Wśród naszych laboratoriów, akredytację posiadają następujące jednostki:
 
 • Pracownia Ścieków i Produktów Petrochemicznych w Płocku
 • Pracownia Wód Energetycznych w Płocku
 • Pracownia Paliw i Aromatów w Płocku
 • Pracownia Przerobu Ropy w Płocku
 • Pracownia Badań Środowiska Pracy w Płocku
 • Pracownia Chromatografii w Płocku  
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Lublinie
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie
 • Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini
 • Pracownia PTA we Włocławku
 • Zespół Logistyki w Płocku
 • Pracownia Nawozów i Gleb we Włocławku

Dokumentem potwierdzającym prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania oraz kompetencje techniczne naszych laboratoriów badawczych w zakresie wykonywanych badań oraz Systemu Zarządzania jest uzyskany certyfikat akredytacji AB 484 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 9 kwietnia 2004r
Posiadany przez nas certyfikat akredytacji nr AB 484 wraz ze szczegółowym zakresem akredytacji jest dostępny tutaj ​​​oraz na stronach www.pca.gov.pl. Mając na uwadze potrzeby rynku oraz naszych Klientów stale rozszerzamy zakres akredytacji o nowe metody badawcze jak również nowe laboratoria.
Spółka ORLEN Laboratorium przynależy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając w Sekcji PETROL-GAZ szczególnie
w zakresie uczestnictwa i organizacji porównań międzylaboratoryjnych oraz w Sekcji OCHRONY ŚRODOWISKA.
Dnia 14 lipca 2006r został przydzielony dla ORLEN Laboratorium S.A. przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie – KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ- NCAGE. Tym samym dane Spółki zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, a przydzielony kod 1200H jest wyróżnikiem Spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO.
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN