Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zastrzeżenia prawne

​Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ORLEN Laboratorium S.A. są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania zawartości serwisu internetowego www.orlenlaboratorium.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych prezentowanych w niniejszym serwisie.

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN Laboratorium S.A.

ORLEN Laboratorium S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN Laboratorium S.A.nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Laboratorium S.A.

 
 

Marki Grupy ORLEN