Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd
 DSC_5457.JPG

 
Marek Witkowski
Prezes Zarządu
 
Marek Witkowski – powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium S.A. w dniu 14 listopada 2016 r. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów „Europejski Model Zarządzania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Leona Koźmińskiego. Od blisko 40 lat związany z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję Pełnomocnika Generalnego Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a w latach 1995 – 2001 funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W latach 2007 – 2010 obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego w ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W latach 1999 – 2016 zasiadał w Radach Nadzorczych Spółki Serwis Mazowsze w Warszawie, Energa S.A. w Gdańsku i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Gostyninie. Posiada liczne certyfikaty audytorskie w zakresie systemów zarządzania – m.in. wg ISO 50001, ISO 9001, AQAP 2120, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, HACCP, ISO 27001:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

 


Andrzej Aleksandrowicz_zdjęcie.jpg

 
 
Andrzej Aleksandrowicz
Członek Zarządu 

Andrzej Aleksandrowicz - powołany na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Laboratorium S.A. od dnia 1 września 2021 r. Jest absolwentem Wydziału historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe „Informatyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.  Jest także absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Ponadto odbył kursy i szkolenia m.in. w zakresie Lean Management -  posiada certyfikat „Leader Kaizen” wydany przez Ernst & Young Academy of Business. Dysponuje doświadczeniem w sprawowaniu funkcji członka oraz przewodniczącego rady nadzorczej w spółkach komunalnych. Ma również doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2017 roku związany z Grupą ORLEN – zajmował stanowiska kierownicze w obszarze rozwoju i efektywności oraz marketingu i komunikacji korporacyjnej. Do 2017 roku był związany z sektorem edukacji. Jest odznaczony ministerialnym Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 
 
 
M.Milewski-1.jpg

 
Mirosław Milewski
Członek Zarządu

Mirosław Milewski powołany 14 maja 2022 roku na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Laboratorium. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Gospodarka Publiczna. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 
W latach 1994 – 2021 m.in. kierował Działem Kontroli w ZUS, delegaturą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku oraz jako prezydent Urzędem Miasta Płocka. Ostatnie aktywności zawodowe związane są z pracą w Dziale Handlowym w PERN w Płocku oraz w BestGum Polska, jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowo-handlowych. Od 2022 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny.
Posiada m.in. certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Dodatkowo uzyskał świadectwo ukończenia aplikacji administracyjnej – zgodnie z wymogami  ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
 

 
​​
 
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN