Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacje o firmie
ORLEN Laboratorium S.A. należy do czołówki polskich firm wykonujących analizy paliw, produktów ropopochodnych, tworzyw sztucznych, nawozów, wód, ścieków, gleby i powietrza.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów oraz dla potwierdzenia wysokiego standardu świadczonych usług, pracujemy w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Standard ten zawiera wytyczne dotyczące zarówno zarządzania jakością w laboratorium, jak i wymagań technicznych mających wpływ na prawidłowe wykonywanie badań.
Potwierdzeniem prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania oraz uznaniem i potwierdzeniem kompetencji technicznych jest pozytywny wynik oceny prowadzonej przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Akredytacji oraz uzyskanie Certyfikatu Akredytacji nr Zakres Akredytacji wyd. 42 (str. 30 - wersja B).pdfZakres Akredytacji wyd. 42 (str. 30 - wersja B).pdf wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 2 listopada 2021 roku. Spółce ORLEN Laboratorium S.A. akredytacji udzielono dnia 9 kwietnia 2004 roku.
 
Tworzymy dynamiczny, kreatywny i sprawnie działający zespół. Stanowią go doskonale wyszkoleni, posiadający wysokie kwalifikacje pracownicy, pracujący w naszej ogólnopolskiej sieci.


 

Zaufanie klientów zdobywamy dzięki znajomości potrzeb nowoczesnego rynku, terminowości i wysokiej jakości usług a także:
 
  • najnowocześniejszym technikom i metodom badawczym oraz najnowszemu sprzętowi laboratoryjnemu
  • gotowym wynikom analiz w najkrótszym możliwym terminie - część naszych laboratoriów pracuje w ruchu ciągłym (24 h/dobę)
  • wyposażeniu technicznemu, które stanowi największe w Polsce zaplecze aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego - nasze silniki oktanowe i cetanowe stanowią 80% wszystkich tego typu silników w Polsce
  • dostosowywaniu się do rosnących wymagań jakościowych usług laboratoryjnych - wykonujemy analizy według norm nie tylko polskich, ale również europejskich i amerykańskich.
 
Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do wykorzystania doświadczenia Spółki oraz do podjęcia współpracy z nami.
 
 

Marki Grupy ORLEN