Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacje o firmie
ORLEN Laboratorium S.A. należy do czołówki polskich firm wykonujących analizy paliw, produktów ropopochodnych, tworzyw sztucznych, nawozów, wód, ścieków, gleby i powietrza.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Klientów oraz dla potwierdzenia wysokiego standardu świadczonych usług, pracujemy w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Standard ten zawiera wytyczne dotyczące zarówno zarządzania jakością w laboratorium, jak i wymagań technicznych mających wpływ na prawidłowe wykonywanie badań.
Potwierdzeniem prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania oraz uznaniem i potwierdzeniem kompetencji technicznych jest pozytywny wynik oceny prowadzonej przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Akredytacji oraz uzyskanie Certyfikatu Akredytacji nrAB 484.pdfAB 484.pdf  dnia 10 sierpnia 2016. Spółce ORLEN Laboratorium S.A. akredytacji udzielono dnia 9 kwietnia 2004 roku.
 
Tworzymy dynamiczny, kreatywny i sprawnie działający zespół. Stanowią go doskonale wyszkoleni, posiadający wysokie kwalifikacje pracownicy, pracujący w naszej ogólnopolskiej sieci.

 

 
Obraz1.png
 
Zaufanie klientów zdobywamy dzięki znajomości potrzeb nowoczesnego rynku, terminowości i wysokiej jakości usług a także:
 
  • najnowocześniejszym technikom i metodom badawczym oraz najnowszemu sprzętowi laboratoryjnemu
  • gotowym wynikom analiz w najkrótszym możliwym terminie - część naszych laboratoriów pracuje w ruchu ciągłym (24 h/dobę)
  • wyposażeniu technicznemu, które stanowi największe w Polsce zaplecze aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego - nasze silniki oktanowe i cetanowe stanowią 80% wszystkich tego typu silników w Polsce
  • dostosowywaniu się do rosnących wymagań jakościowych usług laboratoryjnych - wykonujemy analizy według norm nie tylko polskich, ale również europejskich i amerykańskich.
 
Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do wykorzystania doświadczenia Spółki oraz do podjęcia współpracy z nami.
 
 

Marki Grupy ORLEN