Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe

 ​

ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09 - 411 Płock

Sąd Rejonowy w Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy  KRS Nr 0000628738
NIP: 774-27-43-094
Kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9 977 130,00 zł
REGON: 611377246
 
 
 

Marki Grupy ORLEN