Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pobór próbek i usługi dodatkowe

 

  • monitoring jakości paliw w sieciach stacji oraz w bazach magazynowych,
  • opracowywanie metod analitycznych,
  • prowadzenie działalności badawczej, opracowywanie opinii,
  • prowadzenie usług w zakresie doradztwa technicznego,
  • prowadzenie szkoleń dotyczących obsługi aparatury,
  • dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw silników do badań paliw,
  • kontrola analityczna procesów technologicznych w rafineriach,
  • pobór próbek produktów oraz ich transport do wyznaczonego miejsca
 
Pracownicy Działu Logistyki ORLEN Laboratorium dla Państwa wygody dokonują poboru
i transportu próbek 7 dni w tygodniu przez 24 h. 
 
ZAKRES:
 
Produkty naftowe
Metoda lub norma
Pobieranie próbek ze zbiorników
PN-EN ISO 3170
Olej napędowy
Benzyna
Olej napędowy z FAME
FAME
Metoda badania
Pobieranie próbek z dystrybutora
PN-EN 14275
Skroplone gazy węglowodorowe
LPG
Metoda badania
Pobieranie próbek
 PN-EN ISO 4257
ZN/MG/CN-18
Ścieki
Metoda badania
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
PN-ISO 5667-10
 
Wody podziemne
Metoda badania
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
PN-ISO 5667-11
 
Gleba
Metoda badania
​Pobieranie próbek gleby z odwiertu z głębokości 1 metra
PN-ISO 10381-2​
Pobieranie próbek gleby z odwiertu z głębokości 2 metrów
PN-ISO 10381-2​
Pobieranie próbek gleby z odwiertu z głębokości 3 metrów
PN-ISO 10381-2​
Pobieranie próbek gleby z odwiertu z głębokości 4 metrów
PN-ISO 10381-2​
Pobieranie próbek gleby z odwiertu z głębokości 5 metrów
PN-ISO 10381-2​
 
 

Marki Grupy ORLEN