Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy solanki, wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, kwasu solnego
​Badany parametr ​Metoda badania;
Oznaczanie śladowych ilości pierwiastków metodą  ICP-OES metoda analityczna opracowana na podstawie procedur licencjodawcy UHDE i PN-EN 896
Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej / IC/ w  próbkach solanki, kwasu solnego metoda analityczna opracowana na podstawie procedur licencjodawcy UHDE i PN-EN 896
Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej / IC/ / w próbkach wodorotlenku sodu z neutralizacją próbki metoda analityczna opracowana na podstawie procedur licencjodawcy UHDE i PN-EN 896
Oznaczanie  węgla organicznego TOC metoda analityczna opracowana na podstawie PN-EN 1484
Oznaczanie  chlorków metodą  argentometryczną metoda analityczna opracowana na podstawie  BN-86/6011-07
Oznaczanie  amoniaku w solance metoda analityczna opracowana na podstawie procedury UHDE
Oznaczanie  zawartości NaOH w podchlorynie  metoda analityczna opracowana na podstawie BN-87/6016-53
Oznaczanie chloru w podchlorynie  metoda analityczna opracowana na podstawie BN-87/6016-53
Oznaczanie  stabilności podchlorynu  metoda analityczna opracowana na podstawie BN-87/6016-53
Oznaczanie  stężenia NaOH i Na2CO3 w wodorotlenku sodu metoda analityczna opracowana na podstawie  PN-88/C-84002/2
Oznaczanie  stężenia NaOH w wodorotlenku sodu metoda analityczna opracowana na podstawie PN -ISO 979
Oznaczanie  węglanów w ługu  w wodorotlenku sodu metoda analityczna opracowana na podstawie PN-ISO 3196
Oznaczenie stężenia kwasu solnego  metoa analityczna opracowana na podstawie procedury UHDE
Oznaczenie  chloru w kwasie solnym  metoda analitczna opracowana na podstawie procedury UHDE, 
Oznaczenie stężenia kwasu siarkowego metoda analityczna opracowana na podstawie procedury UHDE, PN-76/C-84051
Oznaczanie  pH w soli wypadowej  metoda aalityczna opracowana na podstawie PN-80/C-84081/19
Oznaczanie zawartości wody w soli wypadowej  metoda analiyczna opracowana na podstawie PN-80/C-84081/20
Oznaczanie  antyzbrylacza w soli wypadowej  metoda nalityczna opracowana na podstawie PN-80/C-84081/40
Oznaczanie  siarczanów w soli wypadowej metoda analityczna opracowana na podstawie PN-80/C-84081/33

 

 
 

Marki Grupy ORLEN