Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy tworzyw sztucznych
​Badany parametr ​Metoda badania
Gęstość tworzyw nieporowatych PN-EN ISO 1183-3
Gęstość tworzyw porowatych PN-EN ISO 845; 24/IT/OU/TT4​
Gęstość nasypowa PN-ISO 60
Sypkość PN-EN ISO 6186 Metoda A
Stabilność termiczna PN-C-89265-4:1998 PN-91/C-89291/14 DIN 53381-1 PN-EN ISO 305
Absorpcja wody PN-EN ISO 62
Oznaczenie migracji plastyfikatora PN-EN ISO 177
Twardość metodą Shore’a PN-ISO 868
Własności mechaniczne przy statycznym rozciąganiu PN-ISO 37 
Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 178
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN ISO 604
Odporność na ścieranie PN ISO 4649
Udarność metodą Charpy`ego PN-EN ISO 179-1
Oznaczanie zmian wymiarów liniowych tworzyw w czasie ogrzewania PN-EN ISO 11501
Odporność na nacisk w podwyższonej temperaturze PN-C-89265-4:1998
Odporność na pękanie w niskich temperaturach PN-C-89055:1986
Odporność rynien, rur na uderzenie PN-EN 607 zał.B
Odporność na uderzenie spadającego ciężarka PN-EN 477 PN-EN 744
Odporność na działanie temperatury +150 st. C PN EN 478
Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania PN-EN 580
Skurcz termiczny PN-EN 479 PN-EN ISO 2505
Temperatura mięknienia wg Vicata PN-EN ISO 306 PN-EN 727
Temperatura ugięcia tworzyw (HDT) PN-EN ISO 75-2 PN-EN ISO 75-3​
Temperatura topnienia PN-92/C-89425
Stopień zżelowania, temperatura rozkładu poroforów Metoda własna (DSC)
Zapalność metodą wskaźnika tlenowego PN-ISO 4589-2
Palność tworzyw wg UL 94 PN-EN 60695-11-10 
PN-EN 60695-11-20
PN-EN ISO 9773:2003
ISO 9772:2012
Zapalność tworzyw w postaci beleczek PN/82/C-89023
Rezystywność skrośna, przenikalność elektryczna, współczynnik strat dielektrycznych stałych materiałów elektroizolacyjnych   PN-EN 62631-3-1  
Rezystywność, przenikalność elektryczna względna, współczynnik strat dielektrycznych (tg δ) dla cieczy elektroizolacyjnych PN-EN 60247
Odporność na gorące wilgotne powietrze PN-C-89265-4:1998
​Starzenie tworzyw w ksenoteście metoda B ​PN-EN ISO 4982-2
​Zmiana udarności tworzyw po starzeniu w ksenoteście
Zmiana barwy tworzyw po starzeniu lampą ksenonową
​PN-EN 513
Barwa tworzyw, kredy, stabilizatorów, PVC w układzie CIELab L* a* b*,C*,h*; w układzie Hunter L, a, b; białości i stopnia zażółcenia Metoda własna
Określenia odporności wybarwień wg skali szarej PN-EN 20105-A02 PN-EN 20105-A03
Odporność  tworzyw na działanie paliw płynnych i olejów - 24h  (zmiana wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu) PN-C-89265-4:1998
Odporność na oleje i paliwa płynne PN-C-89265-4:1998
Masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia PN-EN ISO 1133-1
PN-EN ISO 1133-2
ASTM D3364-99

Wytłaczanie wężyków, wstążek z wydrukiem parametrów wytłaczania Metoda własna, (warunki wytłaczania ustalane z klientem)
Poziom zanieczyszczeń na folii, wyprasce, wytłoczce Metoda własna
Czas żelowania, stabilność termiczna dynamiczna, czas rozkładu, „czas schnięcia” PVC (chłonność plastyfikatora) Metoda własna na podstawie metody BRABENDERA
Oznaczanie ilości przezroczystych punktów tzw.,,rybich oczek” PN-88/C-89291/08
Stabilność termiczna PVC i stabilizatorów metodą zmiany barwy Metoda własna na podstawie metody METRASTAT
Badanie kształtowników do produkcji okien i drzwi PN-EN 12608
​Zanieczyszczenia mechanicznych i obce cząstki w PVC ​PN-EN ISO 1265​
Badanie rynien i elementów wyposażenia PN-EN 607
Liczba K/lepkość zredukowana PN-EN ISO 1628-2
Zawartość resztkowego chlorku winylu PN-EN ISO 6401
Analiza sitowa z zastosowaniem przesiewacza ze strumieniem powietrza PN-EN ISO 4610
Oznaczanie substancji lotnych (łącznie z wodą) PN-EN ISO 1269
Chłonność plastyfikatora w temp. pokojowej PN-EN ISO 4608
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN