Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Badania na stanowiskach pracy
  • pobieranie próbek powietrza i wykonywanie pomiarów parametrów czynników fizycznych w środowisku i na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie badań chemicznych w tym rakotwórczych i mutagennych oraz zapylenia,
  • ocena narażenia zawodowego pracowników niezbędna do oszacowania ryzyka zawodowego oraz interpretacji higienicznej otrzymanych wyników,
  • prace eksperckie w procesie zlecania i rozliczania prac modernizacyjnych i badawczo-rozwojowych – ocena skuteczności realizowanych działań,
 
 

Marki Grupy ORLEN