Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy ścieków
Badany parametr
Metoda badania
Oznaczanie zawartości zawiesin metodą z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
 
PN-EN 872
​Oznaczanie benzenu i jego pochodnych ​PN-ISO 11423-1:2002​
Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną
PN-ISO 6332
Oznaczanie chromu sześciowartościowego (Cr6+) i trójwartościowego (Cr3+)
PN-77/C-04604/08
Oznaczanie azotu amonowego metodą destylacyjną z miareczkowaniem
 
PN-ISO 5664
Zawartość azotu ogólnego. Metoda obliczeniowa
Metoda badawcza własna 047
Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym Metoda badawcza własna 125
Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) PN-EN 1899
Oznaczanie chlorków - metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)
 
PN-ISO 9297
Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
 
PN-ISO 15705
Oznaczanie indeksu fenolowego - metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji
 
PN-ISO 6439
Oznaczanie fosforu metodą spektrometryczną z molibdenianem amonowym PN-EN ISO 6878
Oznaczanie azotu Kjeldahla. Metoda po mineralizacji z selenem PN-EN 25663
Oznaczanie zawartości furfurolu w ściekach przemysłowych Metoda badawcza własna 067
Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 uS/cm i powyżej metodą elektrometryczną
 
PN-EN ISO 10523
Oznaczanie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym metodą wagową
 
Metoda badawcza 115
Oznaczanie siarczanów (VI) - metoda wagowa z chlorkiem baru PN-ISO 9280
Oznaczanie zawartości siarczków w wodach i ściekach Metoda badawcza własna 043
Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
 
Metoda badawcza własna 124
Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą jodometryczną PN-EN 25813,
PN-ISO 5813
​Oznaczanie jonu siarczkowego Metoda badawcza własna 179
​Oznaczanie azotynów metodą absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej ​PN-EN 26777
​Oznaczanie zawartości siarczków w wodach i ściekach Metoda badawcza własna 179​
Oznaczenie indeksu oleju mineralnego PN-EN ISO 9377-2:2003​
 
 

Marki Grupy ORLEN