Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy paliwa lotniczego JET A-1
Badany parametr
Metoda badania
Liczba kwasowa
ASTM D 3242
Zawartość węglowodorów aromatycznych ASTM D 1319
Zawartość siarki całkowitej ASTM D 4294
Zawartość siarki merkaptanowej
ASTM D 3227
Skład frakcyjny (destylacja) ASTM D 86
Temperatura zapłonu ASTM D 56
Gęstość w temp. 15°C ASTM D 1298
ASTM D 4052
Temperatura krystalizacji
ASTM D 2386
ASTM D 5972
Lepkość kinematyczna w temp. -20°C ASTM D 445
Wartość opałowa ASTM D 4529
ASTM D 3338/D 3338M
Wysokość niekopcącego płomienia ASTM D 1322
Zawartość naftalenów ASTM D 1840
Działanie korodujące na miedź ciągu 2 h w temp. 100° C ASTM D 130
Stabilność termiczna ASTM D 3241
Zawartość żywic obecnych
ASTM D 381
IP 540 
Oddziaływanie z wodą, ocena powierzchni międzyfazowej ASTM D 1094
Zmodyfikowany Indeks Separacji Wody (MSEP) ASTM D 3948
Oznaczanie barwy Saybolta produktów naftowych (matoda kolorymetru Saybolta) ASTM D 156
Smarność metoda BOCLE ASTM D 5001
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń stałych ASTM D 5452
Oznaczanie zanieczyszczeń stałych i czasu filtrowania w paliwach lotniczych PN-V-04031
Przewodność elektryczna ASTM D 2624
Wygląd zewnętrzny
Ocena wizualna
NO-91-A258-1 p. 2.1 
​Zawartość wodoru ​ASTMD 3343
​Zawartość cząstek stałych IP 565​
​Zawartość dodatku antykorozyjno-smarnościowego ​NO-91-A258-1 p. 2.5
 
 
 

Marki Grupy ORLEN