Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy olejów smarowych
Badany parametr
Metoda badania
Wskaźnik lepkości na podstawie lepkości kinematycznej w 40 °C i w 100 °C
PN-ISO 2909 + Ap1
Barwa ASTM D 1500
Temperatura zapłonu Metodą otwartego tygla Cleveland'a  PN-EN ISO 2592
Lepkość kinematyczna w 40 °C i 100 °C PN-EN ISO 3104​
​Temperatura płynięcia ​PN-ISO 3016
​Liczba kwasowa PN-85/C-04066
PN-ISO 6618​
​Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245​
​Zawartość wody ASTM 95​
​Gęstość Metodą areometryczną ​PN-EN ISO 3675
​Gęstość Metodą oscylacyjną PN-EN ISO 12185​
​Działanie korodujące na miedź PN-EN ISO 2160​
​Właściwości przeciwkorozyjne olejów mineralnych (korozja na trzpieniu stalowym) ​PN-ISO 7120
 
 
 

Marki Grupy ORLEN