Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy innych produktów rafineryjnych, petrochemicznych i innych chemikaliów
Wykaz badanych produktów
 • Płyny chłodnicze
 • Oleje smarowe
 • Oleje silnikowe przepracowane
 • Siarka
 • Gazy
 • metan, etylen, propylen, butadien, frakcje C3-C4, frakcje pentanowe
 • Benzen
 • Ksylen
 • Toluen
 • Aceton
 • Fenol
 • Heksan
 • Kumen
 • Eter etylotertbutylowy [EETB]
 • Glikole
 
 
 

Marki Grupy ORLEN