Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy biopaliw
Biopaliwa Estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME
Badany parametr
Metoda badania
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)
PN-EN 14103
​Oznaczanie wolnych steroli ​OL 176
​Oznaczanie glukozydów sterolowych metodą GC/MS ​​PN-EN 16934:2017-10
Gęstość w temperaturze 15 ºC
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Lepkość w temperaturze 40 ºC
PN-EN ISO 3104
Temperatura zapłonu
PN-EN ISO 2719
PN-EN ISO 3679
Zawartość siarki
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) PN-EN ISO 10370
Liczba cetanowa PN-EN ISO 5165
Zawartość popiołu siarczanowego PN-ISO 3987
Zawartość wody PN-EN ISO 12937
Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temp. 50 ºC) PN-EN ISO 2160
Całkowita zawartość zanieczyszczeń PN-EN 12662
Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110 ºC
PN-EN 14112
PN-EN 15751 
Liczba kwasowa PN-EN 14104
Liczba jodowa PN-EN 14111
Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego PN-EN 14103
Zawartość alkoholu metylowego PN-EN 14110
Zawartość monoacylogliceroli
PN-EN 14105
Zawartość diacylogliceroli PN-EN 14105
Zawartość triacylogliceroli PN-EN 14105
Zawartość wolnego glicerolu PN-EN 14105
Zawartość ogólnego glicerolu PN-EN 14105
Zawartość metali grupy I (Na + K)
PN-EN 14538
Zawartość metali grupy II (Ca + Mg) PN-EN 14538
Zawartość fosforu PN-EN 14107
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) PN-EN 116
​Skłonność do blokowania filtra po wychłodzeniu ASTM D 7501​
​Zawartość sumy wielonienasyconych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (>4 wiązania podwójne) (PUFA) PN-EN 15779​
 
Biopaliwa - olej napędowy zawierający FAME(B-20)
 
Badany parametr
Metoda badania
Liczba cetanowa PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy PN-EN ISO 4264
Gęstość w temperaturze 15 °C PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Zawartość siarki
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719
Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245
Liczba kwasowa PN-EN 14104
Zawartość wody PN-EN ISO 12937
Badanie działania korodującego na miedź, (3 h, 50 °C) PN-EN ISO 2160
Zawartość zanieczyszczeń PN-EN 12662
Odporność na utlenianie PN-EN ISO 12205
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4), w temp. 60 °C PN-EN ISO 12156-1
Lepkość w temperaturze 40 °C PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) PN-EN 14078
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PN-EN 12916
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) PN-EN 116
 
​Zawartość formaldehydu HCHO ​​Schulke&Mayr Gmbh UV073-02
 
 
 

Marki Grupy ORLEN