Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Analizy benzyn
Badany parametr
Metoda badania
Badawcza liczba oktanowa, RON
PN-EN ISO 5164
ASTM D 2699
Motorowa liczba oktanowa, MON PN-EN ISO 5163
ASTM D 2700
Zawartość ołowiu PN-EN 237
ASTM 5059
 
Gęstość (w temp. 15° C)
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052
 
Zawartość siarki
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 14596
ASTM D 5453
Okres indukcyjny PN-EN ISO 7536 
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi (3 godz. w temp. 50° C)
PN-EN ISO 2160
ASTM D 130
Wygląd Ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu olefinowego i aromatycznego PN-EN ISO 22854
PN-EN 15553
ASTM D 1319
 
Zawartość benzenu
PN-EN 12177
PN-EN 238
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
Zawartość związków organicznych zawierających tlen (metanol, etanol, alkohol izopropylowy, alkohol izobutylowy, alkohol tertbutylowy, etery, inne związki organiczne zawierające tlen)
 
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
Zawartość eterów EMTB, EETB
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854 
Prężność par PN-EN 13016-1
Skład frakcyjny (destylacja) PN-EN ISO 3405
Indeks lotności PN-EN 228, pkt. 5.6.2
 
 

Marki Grupy ORLEN