Rzecznik ds. Etyki: ​​
​Małgorzata Zielińska - Kowalewska ​tel. 24 256 63 60 ol_etyka@orlen.pl