Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Praktyki
Osoby uczestniczące w praktykach w ORLEN Laboratorium S.A. mają możliwość poznania nowoczesnego,
specjalistycznego sprzęt laboratoryjnego, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zapoznania się ze specyfiką pracy
w Spółce pod opieką i nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Program Praktyk ORLEN Laboratorium S.A. obejmuje:

  • ​bezpłatne praktyki indywidualne,
  • bezpłatne praktyki grupowe,
  • bezpłatne praktyki dyplomowe,

 

Praktyki realizowane są:

  • ​w Pracowniach Spółki,
  • w obszarach administracyjnych Spółki.   


Każda pracownia dysponuje ograniczoną liczbą miejsc - o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń.

 
W przypadku zainteresowania odbyciem praktyki w ORLEN Laboratorium S.A. należy wypełnić: Formularz_praktyki_staże_OL_2022.pdfFormularz_praktyki_staże_OL_2022.pdf
Do Formularza należy dołączyć:
  • Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status Studenta,
  • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).
 
Powyższe dokumenty należy przesłać mailowo na adres: praktyki.orlenlaboratorium@orlen.pl lub w formie papierowej na adres:

 
ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09 – 411 Płock
Biuro Zarządzania Personelem i Organizacji
 
Decyzja dotycząca odbycia praktyki zostanie przesłana do Wnioskującego mailowo w terminie 14 dni od daty wpłynięcia Formularza do ORLEN Laboratorium S.A.
 
Warunkiem odbycia praktyki w ORLEN Laboratorium S.A. jest podpisanie Umowa_trójstronna_praktyki studenckie.pdfUmowa_trójstronna_praktyki studenckie.pdf pomiędzy Uczelnią, a ORLEN Laboratorium S.A.
 
Kontakt w sprawie praktyk: 

 
Bożena Kołodziejska; Martyna Matczuk tel. 24 256 81 51, tel. 24 256 63 74​. 

 

 
​​​​​​​​​
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN