Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Praca

Dbając o właściwe dysponowania danymi osobowymi potencjalnych kandydatów do pracy oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy, iż w ORLEN Laboratorium S.A. rozpatrywane są jedynie aplikacje, które są odpowiedzią na konkretne procesy rekrutacyjne ogłaszane na naszej stronie internetowej www.orlenlaboratorium.pl zakładka AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Aplikacje które nie są odpowiedzią na konkretny proces rekrutacyjny prowadzony w ORLEN Laboratorium S.A. i ogłaszany na naszej stronie internetowej nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bezpośrednio do nadawcy.

 

W związku z powyższym zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej i przesyłania aplikacji tylko na konkretne procesy rekrutacyjne.

 

Każdorazowo przy publikowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego oprócz opisu stanowiska i wymagań, które powinien spełnić kandydat opisana jest procedura przesyłania aplikacji m.in. konieczność zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz umieszczenia w tytule wiadomości kodu rekrutacyjnego podanego w ogłoszeniu. Tylko prawidłowo przesłane aplikacje będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN