Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Współpracujemy i nagradzamy najlepszych

14-09-2012  Aktualności

ORLEN Laboratorium od wielu lat współpracuje z Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej
w Płocku; od czerwca 2007 r. współpraca jest kontynuowana na mocy podpisanego Listu Intencyjnego.
Od 2004 r. studenci Instytutu Chemii odbywają praktyki studenckie w ORLEN Laboratorium pod opieką i nadzorem specjalistów i laborantów. W laboratoriach wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznania specyfiki pracy w laboratorium. W ślad za tym – studenci mają możliwość pisania prac dyplomowych o tematyce związanej z przedmiotem działalności ORLEN Laboratorium. Prace realizowane są pod opieką kierowników laboratoriów, którzy swą wiedzą i doświadczeniem wspierają dyplomantów.
W sierpniu br. ustanowiona została nagroda pod patronatem Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium, która będzie przyznawana corocznie za najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w ORLEN Laboratorium i wręczana zwycięzcy przez Prezesa Zarządu podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN