Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

28-06-2012  Aktualności

Dn. 22 czerwca br. odbyły się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., podczas których Prezes Zarządu, Józef Więckowski, w imieniu Zarządu ORLEN Laboratorium, przedstawił sprawozdania za 2011 rok - sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wniosek o podział zysku netto 2011.
Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych dokumentów oraz udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN