Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wspieramy OSP

26-05-2020  Aktualności

​Spółka ORLEN Laboratorium po raz drugi wzięła udział w programie wsparcia dla strażaków z całej Polski realizowanym przez Fundację ORLEN.

Troska o bezpieczeństwo nas wszystkich to jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu Spółki.

 - Chcemy, by działania dobroczynne Spółki odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realną pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna.– powiedział Marek Witkowski, Prezes Zarządu.

W tym roku środki zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim. Jednostka przeznaczy otrzymane środki finansowe 

w wysokości 5 000 zł na zakup  sprzętu gaśniczego.


 

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN