Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wizyta uczniów Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie we Włocławku w ORLEN Laboratorium S.A.

28-03-2019  Aktualności

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyła się wizyta studyjna/warsztaty uczniów Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie we Włocławku w Laboratorium Centralnym w Płocku. Wraz z opiekunem, Panią Ewą Pogonowską – Szatkowską, 13 uczniów klasy pierwszej ZSCh o kierunku technik analityk miało możliwość obejrzenia kilku największych Pracowni ORLEN Laboratorium.
 
Wizyta jest efektem podjętej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Chemicznych a ORLEN Laboratorium S.A. w zakresie:
-         dostosowania oferty edukacyjnej i dydaktycznej chemicznych profili kształcenia w Szkole,
-         współpracy ze Szkołą w zakresie praktyk zawodowych,
-         podjęcia działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć promujących Zespół Szkół Chemicznych oraz działalność Spółki,
-         współdziałania zmierzającego do wprowadzenia w Szkole dualnego systemu kształcenia zawodowego o profilu chemicznym,
-         organizacji wizyt studyjnych w Pracowniach ORLEN Laboratorium S.A.
 
W trakcie wizyty studyjnej uczniowie odwiedzili Pracownię Przerobu Ropy, Pracownię Paliw i Aromatów, Pracownię Chromatografii oraz Pracownię Ścieków i Produktów Petrochemicznych, gdzie mieli możliwość zapoznania się z zakresem działalności powyższych Pracowni na przykładzie:
-         destylacji ropy naftowej,
-         analizy benzyn w zakresie określenia liczby oktanowej motorowej i liczby oktanowej badawczej,
-         analizy oznaczenia siarki całkowitej w próbce gazu
-         badania chemicznego zapotrzebowanie na tlen w wodach i ściekach.
 
Ze strony ORLEN Laboratorium S.A. wizytę koordynowała Pani Aleksandra Polachowska – Dyrektor Laboratorium Nawozów i Tworzyw i Pani Beata Kukowska – Kierownik Pracowni Chromatografii.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN