Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Uczestniczymy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych

28-01-2013  Aktualności

10 stycznia zakończył się trwający od września 2012 r. program badania biegłości dla oleju napędowego zorganizowany przez Institute for Interlaboratory Studies „iis” w Holandii.
W badaniach uczestniczyły dwa płockie laboratoria spółki: Laboratorium Paliw i Aromatów oraz Laboratorium Przerobu Ropy, a także ponad 100 europejskich laboratoriów. Zakres badań obejmował kilkanaście oznaczeń.
Każde laboratorium biorące udział w programie otrzymało te same próbki oleju napędowego w celu wykonania analiz wcześniej ustalonych parametrów.
Laboratoria spółki ukończyły badania z wynikiem dobrym lub zadowalającym (w skali: wynik dobry – zadowalający – wątpliwy – niezadowalający), co równoznaczne jest z tym, że są one w pełni kompetentnymi jednostkami kontrolującymi jakość oleju napędowego na najwyższym światopwym poziomie.
 
Spełniając wymagania Polskiego Centrum Akredytacji i zasady normy PN-EN ISO 17025,
z uwagi na posiadany Certyfikat Akredytacji AB 484 laboratoria spółki zobowiązane są do uczestnictwa w programach badania biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych (PT / ILC) przynajmniej raz dla każdej poddyscypliny badawczej w czteroletnim cyklu akredytacji.

Zgodnie z obowiązującym w spółce planem udziału w badaniach biegłości
i porównaniach międzylaboratoryjnych na lata 2012 – 2015, spółka na bieżąco potwierdza biegłość w porównaniach organizowanych przez instytucje z całej Europy dla laboratoriów
z branży chemicznej.
Celem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych jest stworzenie możliwości określenia i zweryfikowania kompetencji technicznych laboratoriów wykonujących analizy jakościowe. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nie metody sprawdzają się
w badaniach rutynowych stosowanych w danym laboratorium. Sprawdzeniu poddawane są  także kompetencje personelu.
 
ORLEN Laboratorium uczestniczy w programach uznanych organizatorów – instytucji, które posiadają wdrożony i certyfikowany system w zakresie organizacji badań biegłości zgodnie ze standardami PN-EN ISO/IEC 17043.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN