Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Sukces negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

17-01-2019  Aktualności

Sukces negocjacji ORLEN Laboratorium i strony społecznej w związku 

z aktualizacją Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.


Pierwsze spotkania w sprawie ZUZP odbyły się w 2010 roku, a negocjacje
z przerwami trwały przez 8 lat. Ostatnia sesja negocjacyjna odbyła się już w tym roku, 15 stycznia. Strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach dotyczących ZUZP, czyli tabeli wynagrodzeń, taryfikatora stanowisk pracy, systemu premiowania, nagrody rocznej, wykupu nagród jubileuszowych, pozostawienia odpraw emerytalno-rentowych (jako składnika wygasającego dla pracowników przejętych do spółki w trybie art. 231 KP).


- Wynegocjowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ORLEN Laboratorium jest istotne zarówno dla dalszego rozwoju spółki, jak i jej pracowników. Obecnie w spółce funkcjonuje 6 odmiennych systemów wynagradzania, co nie zapewnia jednolitych standardów.  Zawarcie ZUZP pozwoli na ujednolicenie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, przywróci motywacyjny charakter premiowania, poprawi zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Ma też za zadanie zapewnić poprawę jakości pracy i przyczynić się do minimalizacji ryzyk wynikających  z aktualnego kształtowania się rynku pracy – podsumował Marek Witkowski, prezes Zarządu spółki.​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN