Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stażyści w Orlen Laboratorium

19-06-2019  Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Programu Stażowego organizowanego przez PKN ORLEN S.A. Kierunek ORLEN na staż do ORLEN Laboratorium S.A. zgłosiło się aż 5 stażystów wyłonionych zgodnie z założeniami programu.
Program stażowy Kierunek ORLEN skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni o profilach inżynieryjnych, ekonomicznych i biznesowych. W bieżącej edycji programu stażowego bierze udział pięć Spółek Grupy ORLEN. Do programu dołączyły Spółki: Anwil, ORLEN CUK, ORLEN Laboratorium, ORLEN Południe, ORLEN Serwis. Kandydaci będą mogli realizować staż w jednej z wymienionych Spółek budując przy tym wizerunek Grupy ORLEN jako pożądanego miejsca pracy oraz benefitów płynących z możliwości rozwijania kariery.
Stażyści ORLEN Laboratorium będą realizować zadania merytoryczne zgodne z wykształceniem przy wsparciu Opiekuna. Celem programu jest praktyczne przygotowanie stażystów do pracy. Przed nimi 6. miesięczna przygoda w ORLEN Laboratorium, nowe znajomości, zadania i konfrontacja wiedzy zdobytej na studiach z praktyką biznesową. W bieżącej edycji programu stażowego pięcioro stażystów będzie doskonaliło swoje umiejętności w Biurze Zarządzania Personelem i Organizacji, w Dziale Kontrolingu Biznesowego oraz w trzech Pracowniach: Paliw i Aromatów, Przerobu Ropy i Chromatografii.
Staż w ORLEN Laboratorium S.A. to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej firmie.

Wszystkim stażystom gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych. 
 
 

Marki Grupy ORLEN