Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Srebrna karta dla ORLEN Laboratorium

09-11-2020  

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy działająca przy CIOP-PIB w Warszawie przyznała ORLEN Laboratorium S.A. Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2021-2022.

Karta została przyznana dzięki uzyskanym wynikom w zakresie poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Jest to krajowe wyróżnienie dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy za szczególnie aktywne i skuteczne działania
w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powstałego już w 1998 roku, przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Uzyskane wyróżnienie, będzie stanowić impuls do dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także aktywnego włączania się w działalność Forum Liderów i dążenia do uzyskania Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

Oficjalne wręczenie Srebrnej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy, ze względu na obowiązującą sytuację, zostanie przekazana wiosną  przyszłego roku.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN