Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Spotkanie kadry naukowej

06-02-2017  

Współczesna technika stawia coraz więcej wyzwań, związanych z dziedziną nanotechnologii. Sukcesy polskich naukowców przedstawiają wiele nowych możliwości wykorzystywania pozyskanej wiedzy w różnych gałęziach przemysłu.
Z uwagi na fakt, iż nanotechnologia ma charakter interdyscyplinarny, czerpie wiedzę z pogranicza zarówno fizyki, biologii, chemii oraz inżynierii, może być obiecującym narzędziem do projektowania nowych produktów, szczególnie jeżeli jednocześnie dąży do miniaturyzacji rozwiązań.
Wychodząc naprzeciw rynkowi nowych technologii i rozwiązań, które według naukowców można zastosować w celu poprawy jakości produktów naftowych, bądź ich zamodelowaniu dnia 7 lutego 2017 roku w ORLEN Laboratorium zostanie zorganizowanie spotkanie poświęcone zagadnieniom, związanym z zastosowaniem nanomateriałów w paliwie.Podczas spotkania kadra naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wygłosi referaty, których tematyka obejmuje:

             -    „Nanomodyfikatory paliw - aktualny stan wiedzy”;

             -     „Zagrożenia i korzyści dla zdrowia i środowiska związane ze stosowaniem nanomateriałów, jako dodatków do paliw i środków smarnych”;

             -     „Metodyka oceny ryzyka zawodowego związanego z rzeczywistym narażeniem
    na nanomateriały w środowisku pracy”.

Do udziału w spotkaniu oraz dyskusji zostali zaproszeni pracownicy PKN ORLEN S.A. z obszaru Zespołu ds. Paliw i Normalizacji oraz Wydziału Badań i Rozwoju Nowych Technologii.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN