Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Prezes ORLEN Laboratorium wręczył nagrodę za najlepszą pracę dyplomową

12-10-2017  

IMG_1699.JPG

Konkurs na Nagrodę Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium został rozstrzygnięty, a laureat najlepszej pracy dyplomowej realizowanej w ORLEN Laboratorium otrzymał nagrodę pieniężną wraz z pamiątkową statuetką. Nagrodę wręczył Marek Witkowski Prezes Zarządu podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, które odbyło się 6 października 2017 roku w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Laureatem tegorocznej nagrody została absolwentka studiów inżynierskich Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej kierunku Technologia Chemiczna, Ewelina Walkiewicz za pracę „Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego” napisaną pod kierownictwem doc dr. inż. Marzeny Majzner.

Praca została zrealizowana w Pracowni Paliw i Aromatów w Płocku pod opieką kierownika, Pani mgr inż. Małgorzaty Walkiewicz oraz pracowników laboratorium.

Nagroda Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium. jest przyznawana już po raz piąty, a jej laureaci wyłaniani są corocznie. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej dokonuje oceny zgłoszonych prac wykonanych w danym roku akademickim przez studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, zrealizowanych w laboratoriach Spółki.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN