Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Podziękowania dla wyjątkowych

22-08-2012  Aktualności

Doświadczenie, gotowość niesienia pomocy oraz troska o drugiego człowieka i wspólne mienie - za to dziękował Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium, Józef Więckowski pracownikom I brygady Instalacji Krakingu II PKN ORLEN S.A., którzy uczestniczyli w akcji gaśniczej laboratorium Krakingów Alkilacji i Olejów Smarowych w dniu 9 maja br.
Zasłużeni pracownicy otrzymali z rąk Prezesa ORLEN Laboratorium pamiątkowe podziękowania oraz drobne upominki jako wyraz wdzięczności za okazane zaangażowanie i pomoc.
 

Spotkanie, w którym uczestniczyli również Komendant Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A., Główny Specjalista ds. BHP PKN ORLEN S.A., Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz pracownicy laboratorium odbyło się 19 lipca w budynku poszkodowanego laboratorium, które – dzięki sprawnej i szybkiej akcji pracowników I brygady Instalacji Krakingu II – funkcjonuje nieprzerwanie wykonując profesjonalnie i terminowo wszelkie zlecane analizy.
 
Laboratorium Krakingów Alkilacji i Olejów Smarowych to jedno z 8 laboratoriów Spółki zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. Wykonuje m.in. badania produktów naftowych, olejów smarowych, gazu parafinowego oraz analizy amin, ługów, wód kwaśnych i kwasu fluorowodorowego oraz strumieni międzyoperacyjnych dla potrzeb instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A., spółek z Grupy ORLEN oraz klientów zewnętrznych.
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN