Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
POMOC POWODZIANOM

24-05-2010  Aktualności

Zwracamy się z gorącą prośbą o przyłączenie się do pomocy powodzianom ze Słubic i Gąbina.
Prosimy o wpłaty środków finansowych na adres:

Fundacja ORLEN - Dar Serca
BZ WBK Nr rachunku: 42 10901030 0000 0000 0418 1892

z dopiskiem: POWÓDŹ
 
Wszelkie pytania proszę kierować na nr. tel. kom 607 – 325 – 403

 
 
 

Marki Grupy ORLEN