Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Laboratorium z pozytywnymi wynikami audytu

27-12-2019  Aktualności


Profesjonalizm oraz wiarygodne i precyzyjne analizy prowadzone przez ORLEN Laboratorium zostały właśnie potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie po przeprowadzonym w listopadzie br. audycie, który miał na celu ocenę kompetencji ORLEN Laboratorium w odniesieniu do aktualnych wymagań przepisów prawnych oraz standardów PCA.

ORLEN Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 484 wydany przez PCA, zgodnie z normą PN – EN ISO/IEC 17025:2005 od 2004 roku. Spółka zdecydowała się jednak na sprawdzenie i potwierdzenie wysokiej jakości swoich analiz po rozszerzeniu aktywów laboratoryjnych w ramach Grupy ORLEN. W tym roku ORLEN Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji w obszarze badań wód i ścieków w Pracowni Produktów Naftowych w Jedliczu. Ocenie audytorów został poddany również Dział Analiz Laboratoryjnych we Włocławku, który od 1 sierpnia 2019 r. został włączony do struktur ORLEN Laboratorium w wyniku przejęcia części spółki ORLEN Eko odpowiedzialnej za badania.

- Cieszy mnie fakt, że ORLEN Laboratorium cięgle znajduje się w elitarnym gronie najlepszych polskich jednostek laboratoryjnych w Polsce. Potwierdza to słuszność naszych decyzji o konsolidacji aktywów laboratoryjnych. Procesy te wpłynęły pozytywnie nie tylko na standaryzację procesów laboratoryjnych, ale także pozwoliły na optymalizację kosztową i poprawę jakości zarządzania tymi usługami. Ponadto, pozyskane przez audytorów zewnętrznych, w trakcie oceny PCA dowody pozwoliły potwierdzić kompetencje naszych laboratoriów w odniesieniu do wymagań akredytacyjnych określonych normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – mówi Marek Witkowski, Prezes Zarządu.

Uzyskana właśnie ponowna akredytacja PCA jest potwierdzeniem kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań, a także dowodem, że ORLEN Laboratorium dostarcza wiarygodnych i precyzyjnych wyników analiz.


​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN