Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Laboratorium w świecie cyfrowym

05-01-2021  

Na przełomie miesiąca listopada i grudnia Spółka z sukcesem uruchomiła system Sample Manager – rozwiązanie klasy LIMS w pełni zintegrowane z systemem ELIOT. Trwający ponad trzy lata projekt wdrożeniowy pozwolił na pełną parametryzację i digitalizację procesów produkcyjnych w laboratorium, otwierając tym samym Spółce drogę do najnowocześniejszych technik zarządzania procesami w laboratorium oraz dając dostęp do rozwoju technologii cyfrowej przyszłości.

LIMS (z ang. Laboratory Information Management System) to kompleksowy System Zarządzania Informacją Laboratoryjną, czyli wszystkimi informacjami i danymi, jakie płyną z realizacji procesów w laboratorium, a więc przede wszystkim rozwiązanie, które pozwala na monitorowanie i zarządzanie cyklem życia i obiegu próbki od momentu zlecenia jej poboru, poprzez badania, aż do jej utylizacji. Przy ponad dwóch milionach testów rocznie – bo tyle analiz wykonuje Spółka – narzędzie to diametralnie zmienia optykę procesów laboratoryjnych i daje gwarancję pełnej kontroli nad ich przebiegiem.

To jednak tylko początek możliwości – wdrożenie LIMS pozwoli na dostosowanie pracy w laboratoriach do współczesnych standardów światowych oraz wsparcie operacyjne procesów, jakie się w nich odbywają. Umożliwi to znaczącą poprawę efektywności pracy, a dodatkowo pozwoli ustandaryzować, a częściowo również scentralizować procesy w całej Spółce. Kodowanie prób za pomocą kodów 3D (tzw. kody QR) pozwoli m.in. na eliminację błędów przy przepisywaniu informacji o próbkach

i wszechstronne skanowanie w całym cyklu produkcyjnym – zarówno na etapie przyjmowania do laboratorium, jak również na etapie zaczytywania konkretnych prób do aparatury badawczej, czy chociażby odkładania pozostałości do archiwum. Analizy, dla których aparatura badawcza podpięta będzie bezpośrednio do systemu, zostaną w pełni zautomatyzowane. Dla pozostałych analiz zautomatyzowane zostaną wszystkie obliczenia, co pozwoli na wykluczenie błędów związanych
z niewłaściwym przeliczeniem wyników badań.

Dane dotyczące obiegu próbek, ich wyników, dokumentacji, aparatury, kompetencji i szkoleń będą przechowywane w jednym miejscu, co wyeliminuje konieczność powielonej pracy w książkach analiz, czy też dublowanie raportów i baz danych – a to już znacząca oszczędność czasu. System posiada również szereg innych funkcjonalności związanych chociażby z zarządzaniem magazynem, kontrolą jakości, nadzorem nad dokumentacją, zarządzaniem personelem czy nadzorem nad aparaturą, dzięki czemu Spółka będzie w stanie identyfikować i kontrolować nawet najdrobniejsze elementy procesów oraz monitorować wskaźniki efektywnościowe do nich przypisane. Nie wolno również zapomnieć o tym, że to wszystko będzie miało ogromny wpływ na poprawę transparentności współpracy ze wszystkimi Klientami ORLEN Laboratorium – pełen dostęp do danych o procesach pozwoli na szybką identyfikację i reakcję w razie ewentualnych problemów, co z pewnością przełoży się na jeszcze większe usprawnienie współpracy i zwiększenie korzyści z niej płynących.

Wdrożenie tak zaawansowanego technologicznie rozwiązania jest częścią strategii IT dla Grupy Kapitałowej ORLEN. Jej celem jest uporządkowanie infrastruktury obsługującej przepływ danych laboratoryjnych (zlecenia i wyniki badań) poprzez eliminację powielających się systemów i utworzenie jednego, spójnego kanału komunikacyjnego w całej GK. I tak, utworzono dwa dedykowane systemy IT – po stronie Klientów (PKN ORLEN oraz Spółek GK) od podstaw zbudowano i dostosowano do tej komunikacji system ELIOT, wraz z interfejsem automatycznej wymiany zleceń i wyników analiz, a po stronie Spółki wdrożono system Sample Manager (SM) – rozwiązanie amerykańskiej firmy Thermo Fisher Inc., wiodącego dostawcy LIMS na świecie (blisko 2 000 wdrożeń), na rynku systemów operacyjnych o charakterze LIMS funkcjonującego od 35 lat, a w samej branży rafineryjno – petrochemicznej posiadającego ponad 30% udziałów w tym oprogramowaniu. 

System ELIOT sukcesywnie wdrażany jest we wszystkich Spółkach GK, które korzystają z usług wykonywanych przez ORLEN Laboratorium, docelowo bowiem wdrożenie obu systemów całkowicie wyeliminuje pozostałe systemy IT, za pomocą których Spółka do tej pory przesyłała dane laboratoryjne.

Z uwagi na fakt, iż dane po stronie ORLEN Laboratorium muszą być transparentne i kompleksowe, aby monitorowane wskaźniki całkowicie odpowiadały rzeczywistości, dla Klientów zewnętrznych oraz podwykonawców przewidziano dedykowany Portal Obsługi Klienta i Podwykonawcy, zatem również ta grupa Klientów/Dostawców będzie się porozumiewać ze Spółką w sposób w pełni elektroniczny i identyfikowalny. Portal zostanie uruchomiony w 1 kwartale 2021 i tą drogą zlecać badania będą również Spółki GK, które jeszcze nie  wdrożyły systemu ELIOT.  

Skuteczne wdrożenie systemu LIMS po stronie ORLEN Laboratorium niewątpliwie zwiększy transparentność procesu wymiany danych laboratoryjnych (kodowanie próbek, obserwacja cyklu życia próbki, itp.), jak również zdecydowanie poprawi  poufność danych produkcyjnych i zarządczych w samej Spółce. Wdrożenie systemu, mimo wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów i zastąpienia ich  elektronicznym prowadzeniem zapisów i dokumentacji systemowej, w pełni umożliwia utrzymanie akredytacji laboratoriów. Implementacja LIMS to nie tylko milowy krok ORLEN Laboratorium w stronę nowoczesnych technologii zarządzania danymi laboratoryjnymi, ale to również lepsza możliwość zarządzania procesami wraz z  poprawą wskaźników efektywnościowych, co przełoży się bezpośrednio na korzyści finansowe dla całej Grupy Kapitałowej ORLEN.

 

 
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN