Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Laboratorium partnerem VIII Płockich Dni Techniki

22-10-2011  Aktualności

ORLEN Laboratorium, wraz z innymi spółkami z Grupy ORLEN, była partnerem VIII Płockich Dni Techniki zorganizowanych z inicjatywy Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Płocku w dn. 19-21 października. Tegoroczna edycja zgromadziła wielu przedstawicieli lokalnych władz, przedsiębiorstw i środowisk technicznych. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent Miasta Płocka oraz Starosta Płocki.
 
Szczególnie ważny dla Spółki był pierwszy dzień VIII Płockich Dni Techniki, który zyskał miano „Dnia Chemicznego”, a jego opiekunem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kluczowym wydarzeniem tego dnia była debata „Chemiczny Płock – szanse i perspektywy” z udziałem Prezydenta Miasta Płocka oraz przedstawicieli lokalnych firm związanych z branżą chemiczną, którzy dowodzili jak ważny dla naszego regionu jest przemysł chemiczny i jak bardzo wpływa na szanse rozwoju Płocka. Wielokrotnie odwoływali się również do przypadającego w tym roku Międzynarodowego Roku Chemii. W dalszej części spotkania uczestnicy mogli zwiedzić laboratoria chemiczne udostępnione przez Politechnikę Warszawską w Płocku, gdzie mogli „zobaczyć” chemię z bliska, czyli zaobserwować procesy zachodzące w trakcie prezentowanych doświadczeń chemicznych.
 
Celem Płockich Dni Techniki jest propagowanie innowacji w gospodarce poparte udziałem kadry inżynierskiej oraz przedsiębiorców wdrażających nowe i nowoczesne rozwiązania i technologie w prowadzonej działalności oraz podkreślenie roli nauki i techniki w rozwoju społeczno – gospodarczym Płocka i subregionu płockiego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN