Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Laboratorium będzie współpracowało ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

16-01-2020  Aktualności

ORLEN Laboratorium podpisało porozumienie o współpracy ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, dzięki któremu przed obiema stronami otwierają się nowe możliwości wykorzystania zasobów  środowiska nauki i edukacji oraz praktyki zawodowej. W ramach porozumienia spółka Grupy ORLEN będzie współpracować w zakresie kształtowania programów studiów oraz prac dyplomowych, które odpowiadają potrzebom biznesowym spółki i będą mogły znaleźć zastosowanie w przyszłości, a absolwenci szkoły zatrudnienie. Wzajemna współpraca pozwoli na uruchomienie nowego kanału pozyskiwania przyszłych pracowników. Co więcej studenci będą mogli przekonać  się o praktycznym wymiarze swojego zawodu poprzez udział w praktykach oraz programie stażowym organizowanych w Centrali, a także w Zakładzie Analitycznym ORLEN Laboratorium. 

Podpisane porozumienie zakłada kooperację przy promocji oferty kształcenia. Dodatkowym zaangażowaniem obu stron ma być organizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, co może przyczynić się do promocji chemii w regionie. 

Z ramienia ORLEN Laboratorium porozumienie podpisali Marek Witkowski – Prezes Zarządu i Piotr Szpakowicz – Członek Zarządu natomiast  
z ramienia Szkoły porozumienie sygnował Rektor prof. Zbigniew Kruszewski oraz Prorektor ds. studenckich dr Małgorzata Kamińska.

 82193770_2609863815715359_7348631044217634816_o.jpg

​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN