Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Laboratorium: Współpraca z Instytutem Chemii PW

26-08-2011  Aktualności

ORLEN Laboratorium od wielu lat współpracuje z Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku na mocy podpisanego Listu Intencyjnego.
Jednym z elementów współpracy są praktyki studentów Instytutu Chemii w laboratoriach Spółki oraz prace dyplomowe związane z działalnością ORLEN Laboratorium realizowane przy pomocy pracowników laboratoriów.
W 2011 roku studenci kierunku Technologia Chemiczna Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii Politechniki Warszawskiej wykonali 4 prace dyplomowe w ramach współpracy z laboratoriami Spółki. Prace realizowane były w Laboratorium Paliw i Aromatów oraz
w Laboratorium Przerobu Ropy – doskonale wyposażonych, akredytowanych laboratoriach, co umożliwiło studentom poznanie specyfiki pracy, analityki stosowanej w badaniu produktów naftowych, organizacji laboratorium oraz zasad kontroli jakości.
Wszystkie prace zostały bardzo wysoko ocenione przez komisje egzaminacyjne.
Zarówno studenci, jak i pracownicy Uczelni kierujący pracami bardzo wysoko oceniają współpracę ze wszystkim placówkami ORLEN Laboratorium oraz kompetencje i pomoc pracowników Spółki, czego wyrazem jest list z podziękowaniami przekazany przez dr inż. Ewę Kędzierską, Z-cę Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku na ręce Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium – Józefa Więckowskiego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN