Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Laboratorium S.A. Liderem Bezpiecznej Pracy

14-11-2017  

 25 października 2017 roku w Rzeszowie ORLEN Laboratorium S.A. podczas XX dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy odebrała oficjalną nominację nowego członka Forum

Uroczystość organizowana jest od 1998 roku przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Troska o zdrowie
i bezpieczeństwo pracowników jest nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej Spółki. Oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny 
z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Jako nowy członek Forum, Spółka spełniając wysokie standardy  ​w obszarze bhp otwiera sobie drogę do pretendowania o prestiżowe wyróżnienie - Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. ORLEN Laboratorium S.A. tym samym znalazła się w gronie najlepszych, najbardziej ambitnych firm w obszarze bezpieczeństwa pracy. Łącznie, ze względu na wysokie wymagania regulaminu, Forum zgromadziło 135 uczestników - przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania w kwestiach związanych z  bhp oraz  szeroko rozumianą kulturą bezpieczeństwa pracy.  
 
 

Marki Grupy ORLEN