Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowoczesny sprzęt analityczny w ORLEN Laboratorium

09-11-2018  Aktualności

Od połowy września w Pracowni Przerobu Ropy rozpoczęto prace instalacyjne nowoczesnego, 

w pełni zautomatyzowanego systemu EuroDist niemieckiego producenta Rofa, służącego do destylacji ropy naftowej. To już drugi tego typu aparat, który Spółka może wykorzystać do kompleksowej analizy ropy naftowej w celu uzyskania możliwie szerokiej informacji o poszczególnych strumieniach rafineryjnych, zarówno pod kątem bezpośredniego wykorzystania destylatów, jak
i skierowania strumienia jako surowca do dalszego przerobu w rafinerii.

Proces instalacyjny wymagał szeregu prac głównie związanych z dostosowaniem infrastruktury budynku Laboratorium Centralnego, w tym rozbudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej. Dodatkowo zabudowa nowego urządzenia wymagała reorganizacji i przeniesienia niektórych stanowisk pracy do innych pomieszczeń laboratoryjnych. Proces został poprzedzony realizacją sprawdzeń poszczególnych elementów układu destylacyjnego, jak również przeprowadzeniem analiz porównawczych. Przed przystąpieniem do badań zapewniono wymaganą dokładność układów pomiarowych poprzez procesy wzorcowania np. czujników ciśnienia, temperatury i wag w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Przeprowadzone czynności potwierdziły poprawność realizacji badań zgodnie z wymaganą precyzją, dlatego urządzenie
z powodzeniem zostało włączone do eksploatacji 31 października br.

Drugi zakupiony zestaw daje większe możliwości badawcze, zarówno pod kątem ilości prowadzonych destylacji jak również skuteczniejszego planowania badań dla PKN ORLEN S.A oraz Spółek GK. Zakończone przedsięwzięcie stanowi wsparcie dla procesu dywersyfikacji dostaw ropy z różnych kierunków świata przez naszego głównego Klienta. Stanowi kompleksowe narzędzie do pozyskiwania informacji o przydatności różnych gatunków rop do przerobu w warunkach krajowego lidera paliwowo-energetycznego PKN ORLEN S.A., jak i innych Spółek należących do GK – podkreśla Pani Aleksandra Paluszewska, Kierownik Pracowni Przerobu Ropy ORLEN Laboratorium.

Do przeprowadzenia charakterystyki ropy naftowej w warunkach laboratoryjnych wykorzystywane są dwa standardy amerykańskie ASTM D 2892 i ASTM D 5236. W 2016 roku Pracownia Przerobu Ropy uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (potwierdzenie kompetencji technicznych przez stronę trzecią do realizacji badań) na w/w badania w zakresie ropy naftowej. W warunkach laboratoryjnych prowadzone jest fizyczne rozdestylowanie ropy z uzyskaniem destylatów paliwowych, destylatów próżniowych i pozostałości (atmosferycznej i próżniowej); takich samych jak w rzeczywistych procesach rafineryjnych.

Obecnie ORLEN Laboratorium S.A. jest jedynym podmiotem w Polsce świadczącym usługi analityczne o tak szerokich możliwościach badania charakterystyk ropy naftowej. Działania w tym zakresie realizowane są przy udziale w pełni wykwalifikowanego i kompetentnego personelu laboratoryjnego. 
Destylarka na www.jpg 
 
 

Marki Grupy ORLEN