Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Lean Management w ORLEN Laboratorium

16-07-2018  

ORLEN Laboratorium zakończyło pilotażową fazę Projektu LEAN Management w wybranych komórkach organizacyjnych Spółki. Podczas warsztatów teoretyczno - praktycznych pracownicy pozyskiwali wiedzę w zakresie samodzielnego wdrażania narzędzi Lean Management tj. wizualnej organizacji stanowisk pracy - 5S oraz Practical Problem Solving.

Dzięki warsztatom Lean Management zostały wdrożone następujące zmiany:

- wizualny system organizacji stanowisk pracy 5S w 58 ze 180 zidentyfikowanych podobszarów Spółki, co stanowi 32,5% realizacji Projektu w fazie pilotażowej;

- narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów, jak również wdrożenie standardów 5S  pozwoliły wypracować korzyści dla Spółki w postaci reorganizacji stanowisk pracy i relokacji urządzeń na stanowiskach, które skróciły dystans pokonywany codziennie przez pracowników na poziomie ok. 3000 km, pozwoliły na efektywniejsze wykorzystanie czasu operacyjnego eliminując ok. 2500 h rocznie na zbędne czynności oraz ograniczyły transport logistyczny o ok. 10 000 km rocznie.

W czerwcu 2018 roku została uruchomiona kolejna faza Projektu, którego celem jest dalsze ograniczanie nieefektywności w procesach i tworzenie nowych standardów wizualnych na stanowiskach pracy.

Aktualnie członkowie Zespołu Projektowego realizują wewnętrzne szkolenia teoretyczno – praktyczne w kolejnych obszarach Spółki.​​​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN