Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontynuacja współpracy z Politechniką Warszawską, Filią w Płocku.

23-04-2020  Aktualności

Realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, umożliwienie studentom odbywania praktyk związanych z programem studiów oraz realizowanie prac dyplomowych w ORLEN Laboratorium to główne cele podpisanego w poniedziałek 20 kwietnia br. porozumienia
o współpracy pomiędzy ORLEN Laboratorium a Politechniką Warszawską, Filią Płocku.

ORLEN Laboratorium od lat współpracuje z Politechniką Warszawską, Filią w Płocku, zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i dydaktycznym w formie praktyk, staży czy prac dyplomowych. Intencją podpisanego właśnie porozumienia jest rozszerzenie i kontynuacja dobrej współpracy ORLEN Laboratorium z Filią Politechniki Warszawskiej w Płocku w zakresie naukowo-badawczym oraz eksperckim, szczególnie w obszarach: ekonomii, budownictwa, inżynierii środowiska, mechaniki i budowy maszyn, a zwłaszcza technologii chemicznej. Współpraca ta umożliwia przekazanie studentom unikalnej wiedzy i doświadczenia praktycznego oraz daje szanse na pracę w Grupie ORLEN i rozwój zawodowy.

- Kooperacja ze środowiskiem nauki może stanowić potencjalne źródło pozyskiwania przyszłych pracowników, co dla Spółki ORLEN Laboratorium jest szansą na budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej – powiedział Marek Witkowski, Prezes Zarządu.

​​​Porozumienie podpisali: ze strony ORLEN Laboratorium Marek Witkowski - Prezes Zarządu i Piotr Szpakowicz - Członek Zarządu, natomiast Politechnikę Warszawską Filię w Płocku reprezentował Prorektor prof. Janusz Zieliński.

Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN