Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kompetencje ORLEN Laboratorium po raz trzeci potwierdzone

29-05-2012  Aktualności

3 kwietnia br. Polskie Centrum Akredytacji, w wyniku auditu przeprowadzonego w dn. 5 – 13 grudnia 2011 r., po raz trzeci przyznało Spółce Certyfikat Akredytacji potwierdzając tym samym kompetencje laboratoriów do wykonywania analiz.  Wraz z przedłużeniem akredytacji na kolejny, trzeci cykl (do kwietnia 2016 r.) jej zakres został rozszerzony o kolejne metody i obiekty: 3 nowe metody własne w zakresie badania kwasu tereftalowego w Regionalnym Laboratorium we Włocławku oraz parametry w zakresie badania wód i ścieków, asfaltów, FAME i bioetanolu - ogółem 12 metod badawczych.

ORLEN Laboratorium po raz pierwszy uzyskała Certyfikat Akredytacji w kwietniu 2004 r. Od tego czasu posiadany przez Spółkę zakres akredytowanych metod i obiektów badawczych jest sukcesywnie rozszerzany podczas kolejnych pozytywnie przebytych auditów reakredytacyjnych.
 
„Posiadanie Certyfikatu Akredytacji służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań
i działalności Spółki; jest również obiektywnym dowodem na to, że ORLEN Laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką, posiada potwierdzone kompetencje techniczne i sprawnie funkcjonujący system zarządzania”
  - podkreśla Prezes Zarządu, Józef Więckowski
 
Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji laboratoriów do wykonywania badań. Dla klientów jest potwierdzeniem, że laboratorium działa zgodnie z wymaganiami norm, a wyniki badań są rzetelne i wiarygodne. 
 
Obecny Zakres Akredytacji posiadany przez ORLEN Laboratorium liczy 294 metod badań i pobierania próbek. Jego sukcesywne rozszerzanie jest odpowiedzią Spółki na potrzeby klientów oraz zmieniające się wymagania rynkowe, które Spółka na bieżąco monitoruje.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN