Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dział Logistyki w ORLEN Laboratorium

01-08-2010  Aktualności

Sprawny pobór i transport próbek stanowi jeden z kluczowych elementów efektywnej obsługi klientów ORLEN Laboratorium. Dążąc do postawionego sobie celu, jakim jest świadczenie kompleksowej usługi – od poboru próbki poprzez jej transport, wykonanie zleconych analiz aż do uzyskania wyników i przekazania ich do Klienta - Spółka powołała Dział Logistyki, którego zadaniem jest koordynacja działań w tym zakresie. Dział Logistyki będzie w stałej komunikacji ze wszystkimi laboratoriami oraz działami w spółce, które mają bezpośredni kontakt z klientami – ułatwi to obsługę oraz przyspieszy czas reakcji na zapotrzebowania klientów. Pracownicy Działu Logistyki przejmą obsługę zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w zakresie transportu próbek z instalacji do laboratoriów. Będą odpowiedzialni również za pobór i transport próbek na stacjach paliw na terenie całego kraju. Na stanowisko Kierownika Działu Logistyki powołany został Pan Mariusz Mariański, dotychczas pracownik płockiego Laboratorium Paliw i Aromatów. Celem działań logistycznych spółki jest minimalizacja kosztów poprzez integrowanie wyjazdów w celu poboru próbek, co znacząco wpłynie również na skrócenie czasu wykonywania analiz, a tym samym – szybsze otrzymanie wyników przez klientów. Efektywne połączenie działań logistycznych i świadczonych usług w ramach sieci laboratoriów na terenie całej Polski, którą posiada Spółka, jest przedsięwzięciem wymagającym zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników. Relacje z klientami wymagają ciągłego doskonalenia i potwierdzania wysokiego profesjonalizmu Spółki, dlatego naturalnym dążeniem są działania zapewniające wzrost satysfakcji klientów. Realizacja koncepcji utworzenia Działu Logistyki, która powstała w spółce już w ubiegłym roku, jest dowodem na to, iż ORLEN Laboratorium konsekwentnie dąży ku rozwojowi i nie boi się sięgać po nowe rozwiązania, przez co kreuje nową jakość obsługi.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN