Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dalsza konsolidacja aktywów laboratoryjnych w GK ORLEN

01-04-2019  Aktualności

Zakończył się kolejny etap integracji aktywów laboratoryjnych, której celem jest dążenie do optymalizacji tego rodzaju działalności w Grupie ORLEN. Od dnia 1 kwietnia 2019 r. ORLEN Laboratorium S.A., jako spółka celowa w zakresie świadczenia usług laboratoryjnych w ramach Grupy Kapitałowej, przejmuje aktywa laboratoryjne ORLEN Południe S.A. Zakres przeprowadzanych badań dotyczy analiz olejów przepracowanych, wód i ścieków w Jedliczu oraz analiz wód energetycznych w Trzebini - wraz z pobieraniem próbek. Konsolidacja aktywów wiąże się również z przejęciem 13 pracowników, którzy wykonują na co dzień wspomniane procesy analityczne.
 
Inicjatywa konsolidacji aktywów laboratoryjnych w Grupie ORLEN została pozytywnie zaopiniowana przez właścicieli biznesowych nadzorujących ww. spółki, zgodna jest z kierunkami rozwoju ORLEN Laboratorium S.A. oraz strategią GK ORLEN.
Rozwojowy charakter przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na standaryzację i poprawę jakości konsolidowanych obszarów analitycznych oraz umocni efektywne i kompleksowe zarządzanie usługami laboratoryjnymi w Grupie ORLEN.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN